8 mars 2011

Randiga luvans återkomst


Den uppmärksamme har säkert lagt märke till att Maija har och har haft många randiga mössor. Fråga mig inte varför, det har bara blivit så. Min far och farbror har noterat detta och gett Maija ett smeknamn. De säger att om hon vore indian skulle hennes namn vara Randiga Luvan. Nu har Clara börjat växa i samlingen av dessa berömda mössor och därför måste ju även hon få ett indiannamn. Jag får be pappa och hans bror att spåna fram ett bra namn.

Inga kommentarer: