26 mars 2011

Så här i efterhand...


Det var skönt att slippa ta ställning till huruvida Maija skulle vaccineras eller inte när vaccinet mot svininfluensa kom. Då gavs Pandemrix inte till barn under tre år. Sen sänktes gränsen till sex månader. Då var vi tvungna att ta ställning. Vi valde att inte vaccinera. Ingen i vår lilla familj har vaccinerats. Så här i efterhand, när de nu höjt åldern till 18 år, känns det som ett bra val. I alla fall vad gäller vaccination med just Pandemrix.

Inga kommentarer: