12 oktober 2011

Focus on the good stuff


Saxat från dagens Metro där journalisten, författaren och kolumnisten Hillevi Wahl skriver mycket tänkvärt om psykisk ohälsa. Och detta borde vi faktiskt tillämpa på mycket i vår pressade och stressade vardag. Focus on the good stuff!

Inga kommentarer: