6 juni 2013

Knepiga ord

Clara: Vad är det där för djur?
Jag: En ekoxe.
Clara: Exokocke!

Jag: Clara säg Nationalencyklopedi.
Clara: Nassonalancykelpodi!